Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Dåb og navngivelse

Når du får et barn, er der en række praktiske ting, du skal huske.
Hvis du vælger, at dit barn skal døbes, skal du lave en aftale med en af pastoratets præster.

Fødselsanmeldelse
Senest 14 dage efter fødslen skal barnets fødsel anmeldes. Det kaldes en fødselsanmeldelse. 
Hvis en jordemoder bistår ved fødslen, foretager hun fødselsanmeldelsen. Hvis jeres barn er født uden en jordemoders medvirken, skal I selv sørge for anmeldelse. 

Herefter udfylder moren til barnet en fødselsanmeldelse på borger.dk med NemID. 
Hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal faren til barnet indenfor 14 dage efter fødslen udfylde en Omsorgs- og ansvarserklæring på borger.dk. Hvis erklæringen ikke bliver udfyldt inden for 14 dage, indleder statsamtet en faderskabssag.

Dåb ved gudstjenesterne
Kontakt en af pastoratets præster for at høre om muligheden for dåb.
Forud for dåben har man en samtale med den præst, der skal døbe barnet. Her skal man også oplyse navne og adresser på mellem tre og fem faddere. Disse skal selv være døbt.
Et barn skal have et navn indenfor de første seks måneder efter fødslen. Hvis ikke barnet døbes forinden, skal det navngives.
Klik her for at se en liste over godkendte drenge- og pigenavne.